Ambulante zorg

Ambulante Zorg Twekkelerveld biedt ambulante begeleiding, op diverse leefgebieden. Ambulante begeleiding is een vorm van hulpverlening in de eigen leefomgeving. Deze begeleiding is afgestemd op behoefte en hulpvraag.

Gezamenlijk wordt er een plan opgesteld, waarbij bijvoorbeeld gewerkt kan worden aan;

Ambulante Zorg Twekkelerveld streeft naar zo min mogelijk wisselingen in begeleiding. Hierdoor is het niet nodig om telkens opnieuw te wennen aan nieuwe gezichten.

Wij zijn een kleinschalige organisatie, waarbij een persoonlijke aanpak wordt gehanteerd. Bij ons ben je geen nummer, maar een persoon!

Samen zetten wij ons in voor een gezonde toekomst, op zowel persoonlijk als maatschappelijk vlak. Hierbij hebben wij oog voor leefstijl, digitalisering en recycling. Wij scheiden afval op onze locaties en motiveren een ieder dit ook thuis te doen. Van regionaal zijn wij stadsgericht gaan werken. Inmiddels wordt gewerkt richting wijkgericht werken met gebruik van brandstof arme vervoersmiddelen. Op deze wijze werken wij aan duurzaamheid, zowel binnen de zorg als op de locaties.

Algemene vragen over het ontvangen van zorg kunnen worden gesteld aan onafhankelijk cliëntondersteuner; SCOT. Ambulante Zorg Twekkelerveld hanteert geen aanvullende tarieven voor aanvullende diensten. Een eventuele eigen bijdrage aan het CAK wordt berekend door het CAK. Via de eigen bijdrage rekenhulp van het CAK kunt u hier zelf een inschatting van maken.

Ambulante Zorg Twekkelerveld biedt individuele ambulante begeleiding en 24 uurs zorg in de steden Enschede, Hengelo en Almelo. Voor het ontvangen van ambulante begeleiding staat momenteel, buiten het intake proces om, een wachttijd van 1 tot 3 maanden.

Onze doelgroep

Wonen

Ambulante Zorg Twekkelerveld biedt, in uitsluitend passende situaties volgens onze criteria, beschermd wonen i.c.m. intermediaire verhuur. Op deze wijze kunnen er kansen en ondersteuning geboden worden op het gebied van zo zelfstandig mogelijk wonen met begeleiding. Deze vorm van beschermd wonen wordt geboden in de steden Enschede, Hengelo en Almelo.

Voor het ontvangen van begeleiding in combinatie met een woning in Almelo is de wachttijd 3 maanden en langer, mede afhankelijk van het woningaanbod. Momenteel kan er in Enschede en Hengelo geheel geen perspectief geboden worden op het gebied van wonen en wordt hier daarom ook geen wachtlijst voor opgebouwd.

Werk en dagbesteding


Bij Ambulante Zorg Twekkelerveld weten wij dat werk/dagbesteding méér is dan een functietitel en `lekker overdag bezig zijn`.

Het hebben van een passende werkplek/dagbesteding heeft veel voordelen:

Met de juiste dagbesteding worden talenten en eigenschappen ontwikkeld, die noodzakelijk zijn voor een zoveel mogelijk zelfstandig leven. Bij een passende dagbesteding wordt er op individueel tempo gewerkt aan passende activiteiten. Het behalen van een diploma of het vinden van een betaalde baan kunnen hierbij een doel zijn.

In de wijk Twekkelerveld bevindt zich onze dagbestedingslocatie. Momenteel vindt hier creatieve dagbesteding plaats. Mogelijke uitbreidingen met verschillende thema`s worden onderzocht. Ideeën en wensen hierin zijn welkom om te vermelden aan ons secretariaat. Om deel te nemen aan de creatieve dagbesteding is er, naast het intake proces, momenteel geen wachtlijst.

Ambulante Zorg Twekkelerveld ondersteunt graag bij het werken aan de toekomst!

Hoofdkantoor
IJsbaanweg 5
7547 AD Enschede
info@ambulantezorgtwekkelerveld.nl
053 30 317 66

Openingstijden:
Maandag, woensdag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur
Dinsdag van 10.15 uur tot 17.00 uur

Tijdens pauzes zijn wij gesloten:
10.00 uur tot 10.15 uur
12.30 uur tot 13.00 uur
15.00 uur tot 15.15 uur

Kantoor Almelo
Ootmarsumsestraat 63

7602 JR Almelo

Openingstijden:

Alleen op afspraak

Telefonisch bereikbaar:
Via het hoofdkantoor, tijdens de openingstijden van het hoofdkantoor

Inloop Almelo
Grotestraat 40

7602 JR Almelo

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 15.00 uur

Telefonisch bereikbaar:
Via het hoofdkantoor, tijdens de openingstijden van het hoofdkantoor

Let op: Op nationale feestdagen zijn onze kantoren en inloop gesloten

Scroll naar top